Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

31 28 60 70

Installasjon

StepNpull festes i nedre hjørne av en metall- eller tredør med 3 skruer. Monteringspakken inkluderer 3 skruer (for metall eller tre) og en gjennomgående bolt som går helt gjennom døren. StepNpull kan monteres på en tredør med bare skruene, men vi anbefaler å bruke den gjennomgående bolten, i det midterste hullet, i kombinasjon med skruen. På metalldører må bolten må brukes i senterhullet i kombinasjon med en skrue. Vi anbefaler å se på vår installasjonsfilm.